آمار و اطلاعات

در این صفحه آمار و اطلاعات تعداد نظرسنجی ها، تعداد کاربران، تعداد رای ها تا کنون، تعداد کاربران فعال در یک ماه گذشته و سایر اطلاعات سامانه نظرسنجی عمومی در معرض دید کاربران قرار می‌گیرد.

تعداد کل کاربران ۳۰۹
تعداد کل رای ها تا این لحظه ۱۰۰۰
تعداد کل نظرسنجی ها تاکنون ۲۸
تعداد نظرسنجی‌های اجتماعی ۱۲
تعداد نظرسنجی‌های سیاسی ۱۰
تعداد نظرسنجی‌های اقتصادی ۶
تعداد کاربران فعال در یکماه گذشته ؟
تعداد کاربران فعال در سه ماه گذشته ؟
تعداد رأی‌ها در ماه گذشته ؟
تعداد رأی‌ها در سه ماه گذشته ؟